گل‌گهر منتظر درخشش دوباره شاکری؛/ یونس و عبور از ترس صلیبی! (عکس)

گل‌گهر منتظر درخشش دوباره شاکری؛

مهاجم تاثیرگذار سیرجانی‌ها گرچه دوباره به ترکیب اصلی بازگشته، اما همچنان منتظر خودنمایی برای گل‌گهر است.

نظر شما !!