گواردیولا: رفتار داورها با سیتی غیرمنصفانه است

خطای سرور

همکاران ما در تلاش برای رفع مشکل هستند. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

نظر شما !!