یکی از رکوردهای استقلال در معرض تهدید!

در هفت فصل گذشته، تیمی که کمترین گل خورده را داشته است، به مقام قهرمانی لیگ ایران رسیده است. ولی داستان امسال شاید فرق داشته باشد.

نظر شما !!