۶۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی برای چیدن این گل در ترکیه ! (عکس) 

عصر ترکیه نوشت: اگر قبلاً می گفتند هر کی به گل دست بزنه، شاپره نیشش می زنه، حالا قضیه خیلی جدی تر از این حرف هاست و اگر کسی به گل Eber sarısı در ترکیه دست بزند و آن را بچیند، رسماً نقره داغ می شود!

Eber sarısı یک گل خیلی خاص است که در مناطق محدودی مانند اک شهیر ترکیه رشد می کند و آن گونه که مقامات حفاظت محیط زیست این کشور می گویند، تنها گیاهی است که از یک گل آن، سه نوع میوه متفاوت به عمل می آید.

۶۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی برای چیدن این گل در ترکیه ! (عکس) 

در این باره خبرگزاری رسمی آناتولی به نقل از مسوولان اداره منطقه پنجم حفاظت از طبیعت و پارک های ملی ترکیه نوشت که برای حفاظت از این گونه نادر، مجازات مالی سنگینی وضع شده و هر کس این گل را بچیند، ۲۲۴ هزار و ۳۱۵ لیره ترک جریمه خواهد شد که حدود ۶۰۰ میلیون تومان به پول ایران می شود!

۶۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی برای چیدن این گل در ترکیه ! (عکس) 

البته این خبرگزاری به جزئیات بیشتری از جمله این که چه میوه هایی از این گل به دست می آید و چه خواصی دارند، اشاره نکرده است.

بنابراین اگر به ترکیه سفر کردید و گل های زردی را که تصویرش را می بینید، دیدید، حداکثر از دور عکسی بگیرید و به سرعت از منطقه دور شوید!

نظر شما !!