14 صدم ثانیه زودتر از رکورد المپیک/ شناگر روسی رکورد 200 متر کرال پشت را شکست

به گزارش “فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین”، رقابت شنای 200 متر کرال پشت مردان امروز با ثبت یک رکورد جدید همراه بود، رکوردی که از سال 2012 حدود 8 سال دست‌نخورده باقی‌مانده بود، اما امروز در مرحله فینال این رشته “یفگنی ریلوف” شناگر ماهر روسی توانست علاوه بر اخذ مدال طلای (100 کرال پشت) و نقره (4 در 200 متر شنای آزاد) به سومین مدال خود و دومین طلایش در المپیک توکیو دست پیدا کند.

“یفگنی ریلوف” امروز با ثبت زمان (1:53.27) زودتر از دو شناگر آمریکایی (1:54.15) و بریتانیایی (1:54:72) علاوه بر کسب مدال طلای 200 متر کرال پشت رکورد این رشته را نیز به نام خود ثبت کند.

 

 

 

 پیش‌ازاین این رکورد در اختیار “تایلر کلیری” بود که موفق شده بود 1:53.41 در المپیک 2012 لندن رکورددار این ماده شود اما ریلوف روسی 14 صدم ثانیه توانست این رکورد را ارتقا دهد و نام خود را المپیک جاودانه سازد.

نظر شما !!