آخرين اخبار :
امروز:
شما اینجا هستید » صفحه اصلی » نوشته هایی با برچسب science

نوشته هایی با برچسب science

حدود ۲۰۰۰ دانشجوی ایرانی در اوکراین تحصیل می کنند/ امکان ادامه تحصیل این دانشجویان در کشور

حدود ۲۰۰۰ دانشجوی ایرانی در اوکراین تحصیل می کنند/ امکان ادامه تحصیل این دانشجویان در کشور

دکتر حسین سالار آملی در گفت و گو با فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه ...

ساخت بزرگ‌ترین شجره‌نامه برای تمام بشریت!

ساخت بزرگ‌ترین شجره‌نامه برای تمام بشریت!

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی ...

پیام ما به ناسا رسید

پیام ما به ناسا رسید

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ...

پیام ما به ناسا رسید

پیام ما به ناسا رسید

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ...

پیام ما به ناسا رسید

پیام ما به ناسا رسید

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ...

سریع‌ترین سازه بشر از کنار خورشید عبور می‌کند

سریع‌ترین سازه بشر از کنار خورشید عبور می‌کند

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی ...

سریع‌ترین سازه بشر از کنار خورشید عبور می‌کند

سریع‌ترین سازه بشر از کنار خورشید عبور می‌کند

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی ...

سریع‌ترین سازه بشر از کنار خورشید عبور می‌کند

سریع‌ترین سازه بشر از کنار خورشید عبور می‌کند

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی ...

حضور دانشگاه آزاد در فراخوان ط‌رح‌های مشترک ایران و ترکیه

حضور دانشگاه آزاد در فراخوان ط‌رح‌های مشترک ایران و ترکیه

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی ...

ارتباط میان مصرف مکمل‌های غذایی و فشار خون

ارتباط میان مصرف مکمل‌های غذایی و فشار خون

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی ...

قالب وردپرس