آثار ادبیات کودک و نوجوان باید از هر نظر پاکیزه باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خورشاهیان در برنامه «از پارسی تا فارسی» رادیو گفت و گو اظهار کرد: نویسندگان و شاعران نیز غلط‌های دستوری و املایی دارند و گاه نسبت به انتخاب واژگان درست برای کودکان و نوجوانان بی توجه‌اند.

وی با بیان این که نویسندگان در وهله اول باید زبان فارسی را پاس داشته و برای آن اهمیت قائل باشند، خاطرنشان کرد: آثاری که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان خلق می‌شود، از هر نظر باید زبانی پاکیزه داشته باشد.

این‌نویسنده همچنین به تجربه‌ای فردی در این‌زمینه اشاره کرد و گفت: گاه وقتی کتابی را با صدای بلند برای فرزندم می‌خوانم، احساس می‌کنم استفاده از برخی کلمات برای سنین کودک مناسب نیست و نویسنده بنا بر موزون بودنِ وزن و قافیه از آن بهره برده است؛ حتی شعرا و نویسندگان باید آگاهی خوبی نسبت به مخاطب داشته باشند؛ خاصه در حوزه دایره لغات و بنابراین خود به خود وقتی متنی نوشته می‌شود، باید دانست که موجب ارتقای زبان مخاطب خواهد شد. البته شرط نخست این است که از نظر روانشناسانه با دنیای کودک آشنا باشیم و جغرافیای او را نیز در نظر بگیریم.

خورشاهیان با اعلام این که مخاطب کودک در شهرهای مختلف زندگی کرده و دارای قومیت‌های مختلف می‌باشد، افزود: همه کودکان نسبت به زبان فارسی به یک میزان آشنایی ندارند. در مکتب‌های قدیم که شاید عمرشان تا ۵ دهه گذشته بود، به‌جای اشعار مصطفی رحمان دوست، گلستان را به بچه‌ها ارائه می‌دادند. گاه نباید بیش از اندازه نگران زبان باشیم چراکه زبان فارسی در طول زمان، تغییراتی داشته و نسبت به ۵۰ یا ۱۰۰ سال گذشته، دچار تحول شده است.

این‌شاعر و نویسنده کودک همچنین درخصوص نظارت‌هایی که بر آثار حوزه کودک و نوجوان صورت می‌گیرد، گفت: مباحث محتوایی، علمی و فنی باید مدنظر نویسندگان قرار گیرد. به عنوان مثال در سرودنِ شعر، حتماً باید به وزن و قافیه توجه کرد و در داستان نویسی باید از غلط املایی و اشتباهاتِ حادِ ویرایشی پرهیز شود.

وی در پایان گفت: ما سعی داریم حداقل‌ها رعایت شود و در همین‌سطح، اطمینان می‌دهم که نکاتِ مهم رعایت می‌شود. از جمله رسم الخط و صحیح نویسیِ کلمات. از طرفی چندان نمی‌توان به نویسندگان سخت گرفت چراکه با مشکل رو به رو خواهیم شد و این قبیل سخت گیری‌ها، گریبانِ ناشران را نیز خواهد گرفت.

نظر شما !!