آمادگی واردکنندگان کاغذ برای واردات مواد اولیه تولید

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا از آمادگی و استقبال واردکنندگان برای واردات مواد اولیه تولید کاغذ در کشور خبر داد.

نظر شما !!