اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی درخصوص تمدید معاملات فصلی

براساس اطلاعیه مندرج و کوتاه در سایت سازمان امور مالیاتی ، امکان ارائه فهرست معاملات فصلی دوره دوم (تابستان ۱۴۰۱) تا پایان آبان ماه فراهم می باشد.

نظر شما !!