«المیرا شریفی‌مقدم» مجری برنامه «صبحانه ایرانی» شبکه دو شد

«المیرا شریفی‌مقدم» و «حسن اسماعیل‌پور» دو مجری جدیدی‌اند که به ترتیب در دو برنامه «صبحانه ایرانی» و «ورزش از نگاه دو» به اجرا می‌پردازند.

نظر شما !!