انتصاب روسای کمیته‌های تخصصی جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

به گزارش فرماندهی، ناصر سیم فروش؛ نائب رئیس شورایعالی و رئیس هیات اجرایی بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، طی احکامی جداگانه دکتر محمد حسین نیکنام؛ مدیرکل همکاری‌های بین المللی را به عنوان رئیس کمیته تخصصی علوم پزشکی، دکتر عباس بصیری؛ رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی را به عنوان رئیس کمیته تخصصی علوم بالینی و سلامت و دکتر محمدرضا آی؛ عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران را به عنوان رئیس کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات و فناوری بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب کرد.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ۲۵ بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

انتهای پیام