بخشنامه حق بیمه کمک هزینه مسکن در سال ۱۴۰۱

بخشنامه شماره ۸۹۵۲‏/۱۴۰۱‏/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ سازمان تامین اجتماعی در خصوص کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ باتوجه به بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه صادر و ابلاغ شد.

نظر شما !!