برگزاری کنگره‌ی جهانی حسابداران

بیست و یکمین کنگره جهانی حسابداران در تاریخ‌های ۲۷ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱ (۱۸ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲) در شهر بمبئی هندوستان با موضوع“اعتماد سازی، ممکن سازی پایداری“ برگزاری می‌شود.

هزینه‌ی شرکت در کنگره:

الف- حضوری

تا نهم تیر ۱۴۰۱

ازدهم تیر ۱۴۰۱

هر نفر ۴۰۰ر۳۵ روپیه هند (حدود ۴۷۲ دلار)

هر نفر ۴۸۰ر۴۲ روپیه هند (حدود ۵۶۵ دلار)

هر همراه * ۲۶۰ر۸ روپیه هند (حدود ۱۱۰ دلار)

هر نفر ۲۶۰ر۸ روپیه هند (حدود ۱۱۰ دلار)

* همراه، تنها درمراسم اجتماعی شرکت داده می‌شود.

ب- مجازی

هر نفر ۵۰۰ر۲ روپیه هند (حدود ۳۴ دلار).افزودن بر هزینه شرکت در کنگره، هزینه‌های دریافت روادید، رفت و برگشت و اقامت نیز باید در نظر گرفته شود.

برای آگاهی بیشتر، ثبت نام و شرکت در کنگره، به نشانی wcoa2022mumbai.org مراجعه کنید.

نظر شما !!