جدیدترین قیمت میوه و صیفی در روزهای پایانی سال

قیمت هر کیلو پرتقال تامسون تنظیم بازاری ۱۴هزار و ۹۰۰ تومان، سیب زرد تنظیم بازار ۲۲ هزار تومان و سیب قرمز تنظیم بازار نیز کیلویی۲۰ هزار تومان است.

به گزارش ایسنا، قیمت انواع میوه و صیفی در مغازه‌ها و میادین میوه‌ و تره بار در جداول زیر درج شده است:

جدیدترین قیمت میوه و صیفی در روزهای پایانی سال

گفتنی است؛ قیمـت‌های ذکر شده حدودی و بر اساس مشاهدات میدانی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.

جدیدترین قیمت میوه و صیفی در روزهای پایانی سال

نظر شما !!