زمان برگزاری آزمون زبان وزارت علوم اعلام شد

به گزارش فرماندهی، سازمان امور دانشجویان تاکید کرد که متقاضیان شرکت در این دوره آزمون زبان MSRT می‌توانند از ساعت ۱۲ روز یک شنبه ۲۶ دی ماه تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه با مراجعه به سامان “سجاد” سازمان امور دانشجویان در این آزمون ثبت نام کنند.

بنابراین گزارش  آزمون زبان MSRT صبح روز جمعه ۱۵ بهمن برگزار خواهد شد.

انتهای پیام