سورگون نوشت ،همشهری

سورگون نوشت ،همشهری

آقام می گفت یکی از همشهریامون رفته بود کرج و یه بقالی زده بود.یه روز خواستم برم بهش سری بزنم، رفتم دیدم کز کزده پشت پیشخون و یه مگس کش هم دستش . همچین که با هم حرف می زدیم یه جوونی از خیابون روبرو رد شد و همولایتی مون ، نشونش داد و گفت:” اینو دیدی ؟ هفته پیش اومد اینجا زارت زارت کرد، منم؛ گوهش کردم رفت “و بعد، یه ده دقیقه ای در مورد فرایند گوه کردن مشارالیه توضیح داد. وسط حرفاش بود که یه پیرمرد سلانه سلانه از جلو مغازه رد شد . همشهریمون تو اوج هیجان تشریح رنگی کردن اون جوون مکثی کرد و مثل بازیکن بازی کامپیوتری که نمی خواد حتا یه امتیازم از دست بده ماجرای جوون رو ول کرد و گفت:” یارو پیریه رو دیدی؟ دو روز پیش اومد اینجا قارت قارت کرد، ننه شو جلو چشمش صلوات دادم ” و یه چند دقیقه ای هم “فی مقامات ننه” یارو حرف زد. بعد نیم ساعت که حسابی از این همه شرح و توصیف افتخارات کف کرده بود، خسته شد، آب دهنشو قورت داد و رفت دم مغازه و دو طرف رو وارسی کرد و وقتی دید خبری از مشتری نیست آهی کشید و با مگس کش زد رو پیشخون و گفت: “قرمساقا! نمی دونم چه حکمتیه تو این محل، زورشون میاد بیان اینجا از ما یه دو قلم جنس بخرن!”. منم که دیدم یارو خودش متوجه نیست، گفتم:” آخه همشهری، تو رو شیشه مغازت نوشتی: خواربارفروشی، اما اینطور که خودت میگی تو این مغازه کارت فقط ترتیب دادن ننه و بابا ی مردمه تازه از اینکه نمیان مشتریت بشن گلایه ام داری؟!”.
پانوشت:
حضرت آیت الله محمد‌تقی مصباح یزدی( انارالله برهانه) فرمودن :صحیح نیست بگوییم مردم خودشان عقل دارند و می‌توانند انتخاب کنند
۳۰ مهر ۱۳۹۴
حضرت آیت الله علم‌الهدی ( رفع الله حیرته)هم فرمودن: «خطری که امروز نظام و اسلام را تهدید می‌کند این است که خدای ناکرده یک روزی مردم از این طرف به آن طرف برگردند… آن روز روزی است که مردم ما به لشکر عمر سعد درآمده‌اند.»
۲ آبان ۱۳۹۴
خب اینطور که بر می یاد حضرات مثل همشهری ما، هم اصرار دارن بگن مردم عقل ندارن هم تعجب میکنن چرا دارن میرن سمت عمربن سعد؟ به عبارت دیگه و از منظر این بزرگواران؛ ملت این وسط سردوراهی لشگر عمربن سعد یا محضر جناب آقای مصباح که بهشون میگه عقل ندارید، قرار دارن و چون به تعبیر آقای مصباح، ملت اختیار هم ندارن لاجرم باید برن پیش ایشون تا بشنوند که عقل و اختیار ندارن! حالا اگر هم یکی بخواد از اختیارش استفاده کنه و بگه نه من عقل دارم از منظر اساتید عظام، لامحاله جزو لشگر عمربن سعد شده و این فعل قبیحه خیلی هم باعث تعجبه!

میم – قاف سورگون

نظر شما !!