مسابقات بين المللي اختراعات کانادا ۲۰۲۳

♦ مسابقات بين المللي اختراعات کشور کانادا “تورنتو”

♦ وضعيت :  آغاز ثبت نام از دی ماه ۱۴۰۱ 

♦ مهلت ثبت نام: ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

♦ تاریخ برگزاری: شهریور ماه ۱۴۰۲

♦دریافت فرم ثبت نام: “دریافت فایل ثبت نام با فرمتPDF” (فرم ثبت نام از دی ماه ۱۴۰۰ در دسترس خواهد بود)

♦ سايت رسمي مرجع برگزار كننده :

www.tisias.org

نظر شما !!