نمایشگاه بين المللي اختراعات آمریکا

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تكنولوژيهاي جدید “سیلیکون ولی” آمریکا

♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از دی ماه ۱۴۰۰

♦ مهلت ثبت نام: 1 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

♦ تاریخ برگزاری: خرداد ماه ۱۴۰۱

♦دریافت فرم ثبت نام: “دریافت فایل ثبت نام با فرمتPDF” (فرم ثبت نام از دی ماه ۱۴۰۰ بارگزاری خواهد شد)

♦ سايت رسمي مرجع برگزار كننده:

www.sviif.com

نظر شما !!