وزیر راه: تا پایان سال ۴۰۰ هزار قطعه زمین به مردم واگذار می شود/ امسال ثبات بازار مسکن را در کشور شاهد خواهیم بود

 

نظر شما !!